Програма підсумкової науково-практичної конференції ІІ етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування», яка відбудеться 20 квітня 2021 року на базі обліково-фінансового факультету Миколаївського НАУ


10.00 – 10.30 – відкриття підсумкової науково-практичної конференції Конкурсу.
Посилання на відеоконференцію: https://zoom.us/j/5047858591?pwd=OXJ5cllJVVlBbytINk9CS0hWUTgvUT09
Ідентифікатор конференції: 504 785 8591
Код доступу: MNAU2021

10.30 – 12.30 – проведення підсумкової науково-практичної конференції для захисту робіт в режимі відеоконференцій на секційних засіданнях: Секція 1: «Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку в умовах трансформаційних змін»
Посилання на відеоконференцію: https://zoom.us/j/5047858591?pwd=OXJ5cllJVVlBbytINk9CS0hWUTgvUT09
Ідентифікатор конференції: 504 785 8591
Код доступу: MNAU2021
Керівник секції: д-р екон. наук, професор Сіренко Наталя Миколаївна
1. БОСАК Ірина Леонідівна
Сучасні тенденції розвитку особистого страхування в Україні.
2. ВОЛОВНИК Віта Віталіївна
Стратегічні орієнтири розвитку ринку автострахування в Україні.
3. ГРАБОВ’ЯК Маргарита Олексіївна
Аналіз фінансового потенціалу страхової компанії та механізму його формування.
4. ГУЛІЧ Крістіна Олександрівна, ІВАНЕНКО Денис Павлович
Фінансова безпека страхового ринку України в умовах глобалізації.
5. КОЛЯДА Нікіта Олександрович
Перспективи розвитку медичного страхування в Україні.
6. КУГЛЯР Анна Андріївна
Напрями регулювання страхового ринку в умовах трансформаційних змін.
7. НЕСТЕРЧУК Ірина Василівна, НОВІКОВА Ольга Володимирівна
Послуги страхування у державному секторі України: теоретичні аспекти та практична реалізація через систему PROZORRO.
Секція 2: «Напрями підвищення результативності діяльності страхових компаній»
Посилання на відеоконференцію: https://zoom.us/j/98625677234?pwd=WG5pa0liUDdiQnp6MDVaazVNVzVrdz09
Ідентифікатор конференції: 986 2567 7234
Код доступу: MNAU2021

Керівник секції: д-р екон. наук, професор Шірінян Лада Василівна
1. АНДРУШКО Наталія Сергіївна, КАЛУГАРЬ Андрій Валентинович
Фінансове забезпечення соціального страхування: реалії та пріоритети (на прикладі Чернівецької області).
2. ІГНАТОВА Анна Володимирівна, КУДЛАЙ Катерина Дмитрівна
Ефективність управління інвестиційною діяльністю страхової компанії.
3. КІРІНА Ірина Володимирівна
Конкурентоздатність страхової компанії в умовах цифрової економіки.
4. КОНДРАТЕНКО Юлія Сергіївна
Інтернет-страхування як драйвер розвитку ринку страхових послуг України.
5. КОРНІЄНКО Марія Валентинівна, КРІПАК Яна Вікторівна
Вплив страхування та інфляції на безпеку продовольчого ринку.
6. ТАРАНЕЦЬ Богдан Владиславович
InsurTech як напрям інноваційного розвитку страхових ринків.

Секція 3: «Моделювання розвитку страхового ринку в умовах цифрової економіки»
Посилання на відеоконференцію: https://zoom.us/j/98025131049?pwd=Q1VpQ0lneFprODk1MjcrUVIySGVIZz09
Ідентифікатор конференції: 980 2513 1049
Код доступу: MNAU2021

Керівник секції: д-р екон. наук, професор Школьник Інна Олександрівна
1. БОЙКО Вікторія Віталіївна, НОВІКОВ Ігор Олександрович
Моделювання розвитку страхового ринку: національний та регіональний аспект.
2. ДРОЗДИНА Анастасія Андріївна, РУДЕНКО Тетяна Миколаївна
Розвиток страхової екосистеми України в умовах цифрових трансформацій.
3. ЗАЛУЦЬКА Вікторія Олегівна
Цифрова трансформація страхового ринку України: сучасний стан та перспективи розвитку.
4. КАБЕНГЕЛЕ Григорій Теофіло, ЛИМАРЬ Нікіта Олександрович
Цифровізація страхового бізнесу: виклики та перспективи.
5. МАТВІЄНКО Софія Миколаївна, СОРОКА Анна Анатоліївна
Формування бізнес-моделі страхового маркетплейса в умовах цифрової економіки.
6. САРГІНА Вікторія Сергіївна
Ринок особистого страхування та перспективи його розвитку в сучасних умовах.
7. ТРУХАН Дар’я Олександрівна
Розвиток пенсійного страхування в Україні.21 квітня 2021 року
10.00 – оголошення переможців Конкурсу та закриття конференції.
Посилання на відеоконференцію: https://zoom.us/j/5047858591?pwd=OXJ5cllJVVlBbytINk9CS0hWUTgvUT09
Ідентифікатор конференції: 504 785 8591
Код доступу: MNAU2021
 

Мета конкурсу

Створення

умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді

Підтримка

наукової та творчої роботи здобувачів вищої освіти

Стимулювання

інтересу здобувачів вищої освіти до дослідницької роботи

Оволодіння

здобувачами вищої освіти інноваційними технологіями


Умови проведення Конкурсу


У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра та магістра. Конкурсна комісія Вашого закладу вищої освіти обирає не більше трьох кращих наукових робіт зі спеціалізації «Страхування».

На Конкурс подаються оформлені відповідно до вимог наукові роботи з актуальних проблем, які є пошуковими за характером, впроваджені у виробництво або навчальний процес.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника.

Не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурси, були удостоєні нагород НАН України та органів державної влади.


Інформаційний лист

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 наукові роботи здобувачів вищої освіти для участі у другому турі Конкурсу необхідно направити на адресу Миколаївського національного аграрного університету до 15 лютого 2021 року включно (термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем).


ІІ тур Конкурсу зі спеціалізації «Страхування» буде проведено у два етапи:

перший етап – заочний (рецензування робіт (до 19.03.2021 р.));

другий етап – очний (у форматі підсумкової науково-практичної конференції (20-21.04.2021 р.)).


За результатами рецензування до 26.03.2021 р. (включно) буде сформовано та оприлюднено на веб-сайті конкурсу:

рейтинговий список наукових робіт;

списки запрошених для участі у конференції та їхні наукові роботи;

рецензії на всі наукові роботи, подані на Конкурс.

home_meeting_pic10

Роботи надсилати за адресою:

Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 54020.

Контактні телефони:
(0512)-58- 05-95 – НДВ МНАУ;
(0512)-58- 03-25 – кафедра фінансів, банківської справи та страхування;
(097)-854- 75-07 – секретар.


Контакти