До оголошення результатів рецензування залишилось:


00

днів


00

годин


00

хвилин


00

секунд


ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування»

Мета конкурсу

Створення

умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді

Підтримка

наукової та творчої роботи студентів

Стимулювання

інтересу студентів до дослідницької роботи

Оволодіння

студентами інноваційними технологіями


Умови проведення Конкурсу


У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра та магістра. Конкурсна комісія Вашого закладу вищої освіти обирає не більше трьох кращих наукових робіт зі спеціалізації «Страхування».

На Конкурс подаються оформлені відповідно до вимог наукові роботи з актуальних проблем, які є пошуковими за характером, впроваджені у виробництво або навчальний процес.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника.

Не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурси, були удостоєні нагород НАН України та органів державної влади.


Інформаційний лист


ІІ тур Конкурсу буде проведено у два етапи:

перший етап – заочний – рецензування робіт (до 20.03.2018 р.);

другий етап – очний – у форматі підсумкової науково-практичної конференції (до 20.04.2018 р.).


За результатами рецензування до 30.03.2018 р. буде сформовано та оприлюднено на веб-сайті конкурсу:

рейтинговий список наукових робіт;

списки запрошених для участі у конференції та їхні наукові роботи;

рецензії на всі наукові роботи, подані на Конкурс.

home_meeting_pic10

Роботи надсилати за адресою:

Миколаївський національний аграрний університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 54020.

Контактні телефони:
(0512)-58- 05-95 – НДВ МНАУ;
(0512)-58- 03-25 – кафедра фінансів, банківської справи та страхування;
(098)-081- 06-07 – секретар.


Контакти

Чекаємо на Вашу участь у Конкурсі!