Важливі дати


Ознайомтеся з важливими датами конкурсу


 • 15.02.2022Надіслати роботу

  Роботи на конкурс необхідно направити на адресу Миколаївського національного аграрного університету до 15 лютого 2022 року (термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем)
 • 18.03.2022Перший етап

  Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та здійснює їх рецензування. Одна робота рецензується двома рецензентами.
  Наукові роботи не подаються на рецензування до вищих навчальних закладів, у яких навчаються їх автори.
  За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт (далі - рейтинговий список), який оприлюднюється.
  Якщо під час рецензування наукової роботи буде виявлено ознаки академічного плагіату, галузева конкурсна комісія окремо розглядає це питання і своїм рішенням: підтверджує факт академічного плагіату та знімає відповідну наукову роботу з Конкурсу з повідомленням учасника та конкурсної комісії відповідного вищого навчального закладу про цей факт; не підтверджує факт академічного плагіату і допускає відповідну наукову роботу до подальшої участі у Конкурсі.
 • 25.03.2022Запрошення на підсумкову науково-практичну конференцію

  За результатами рецензування до 25.03.2022 р. буде сформовано та оприлюднено на веб-сайті конкурсу:
  інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної конференції;
  списки запрошених для участі у конференції та їх наукові роботи;
  рецензії на всі наукові роботи, подані на Конкурс (без даних про рецензента).
  рейтинговий список наукових робіт.
 • 14-15.04.2022Другий етап

  Автори відповідних наукових робіт, які отримали запрошення, приїздять до Миколаївського НАУ для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи.
  Якщо претендент на нагородження не має можливості приїхати для участі у підсумковій науково-практичній конференції, допускається його участь з використанням телекомунікаційних засобів у режимі відеоконференції.
  За рішенням галузевої конкурсної комісії підсумкова науково-практична конференція також може бути проведена у режимі відеоконференції.